Kontinuirano profesionalno educiranje i usavršavanje preduvijeti su cijelo životnog učenja u profesiji psihoterapije.

Tjelesna psihoterapija je rapidno rastući trend u psihoterapijskim sferama radi svih relevantnih novih znanstvenih saznanja iz područja neuroznanosti koja ukazuju na važnost holističkog
pristupa u radu sa čovjekom uzimajući u obzir ogromne kapacitete i ulogu utjelovljenosti emocija za zdravo funkcioniranje selfa u stalno promjenjivim društveno kulturnim odnosima.

U prilogu se nalaze informacije o CPD trening programu iz tjelesne psihoterapije – konkretno za proljeće i ljeto ove godine.

Tema prvog seminara je: “Grounding” – detalje možete pogledati na letku koji se nalazi u prilogu, a datum odražavanja je od 11 do 13.03. 2011. u Zagrebu.
Tema drugog seminara je: “Centering” – detalje možete pogledati na letku koji se nalazi u prilogu, a datum odražavanja je od 17 do 19.06. 2011. u Zagrebu.

Obzirom da su treninzi namjenjeni psihoterapeutima koji su ili certificirani ili su u procesu edukacije to je i jedan o preduvijeta za sudjelovanje na treninzima, zajedno sa fluentnium poznavanjem Engleskog jezika u govoru.

Svaki sudionik treninga po završetku dobiva certifikat sa satnicom i nazivom teme
koji izdaje i potpisuje trener – Tom Warnecke ( ECP,EABP,UKCP, www.integralbody.co.uk )

Cijena sudjelovanja je 850,00 kn i kako bi se prijavili potrebno je poslati popunjeni obrazac za prijavu na mailove koji su navedeni na obrascu.

Kada se jednom prijavite (slanjem popunjenog obrasca za prijavu) plaćanje postaje obvezujuće bez obzira na razloge naknadnog odustajanja.

Detaljnije o radionicama Introduction to Body Psychotherapy Spring & Summer

Prijavnica body psychotherapy

Uskoro informacije o kliničkoj radionici za psihoterapeute sa temom:” Exploring and working with the inner critic” - Advanced Clinical CPD Workshop Seminar
Voditi će je: Carmen Joanne Ablack iz UK.