Skopje, Makedonija, 10/11.03.2018. – Dvodnevna CPD teorijsko iskustvena radionica:

Karakterni stilovi – relacijsko gestalt iskustvo

Poštovani,

u  organizaciji EAGT  Gestalt TI – Aspekti u Skopju/Makedoniji 10 i 11.03.2018.  održat će se dvodnevna CPD teorijsko iskustvena radionica pod nazivom “Karakterni stilovi – relacijsko gestalt iskustvo” a večer prije predavanje na istu temu za šire građanstvo. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na  https://aspekti.wufoo.com/forms/-nn-n-annn-nna/.

Radionicu će voditi : mr.sc.Velimir Dugandžić, prof. ECP,ECGT, gestalt psihoterapeut i supervizor

Kratak opis radionice:

Termin karakter nosi psihološku, literarnu i moralnu upotrebu u svakodnevnom diskursu. U psihološkom je sinonim za osobnost a u gestalt terapiji za svjesnost organizacije iskustva  selfa. Od najranijih početaka razvoja psihoterapije Freud je postavio temelje za promišljanje o karakteru i pokušao ga (kao što je poznato vrlo reducionistički) povezati kruto uz psihosexualne faze razvoja i isključivo intrapsihičko instinktivističko iskustvo. Reich je napravio veliki korak naprijed i počeo širiti paradigmu na analizu karaktera kao iskustva vezanog i uz kontakt sa okolinom.U gestalt terapiji psihoanalitičke teorije i integrativni modeli često  bivaju mehanički uvezeni i korišten što se odnosi i na razne teorije vezane uz karakter. Karakterni stil je fundamentalno kompromis koji drži specifične odnosne polaritete ili nastoji držati specifine odnosne polaritete u okviru koherentne cjeline iskustva selfa. Tijekom dvodnevne teorijsko iskustvene radionice sudionici će imati priliku naučiti o najčešćim kliničkim slikama karakternih stilova iz pozicije gestalt terapije sa naglaskom na iskustva selfa u odnosu sa drugim. Što je danas u doba post modernizma jasno, mi imamo mnoga iskustva selfa i ona su uvijek kontakstualna ali ovo će biti prilika za dublje razumjevanje specifičnosti karakternih stilova, bazičnih konflikata i konteksta iskustva u odnosu sa njima unutar terapijskog setinga te načelnih smjernica ta rad. Fokus će biti na  iskustva kao što su: obsesivno kompulzivni karakterni stil, histerični karakterni stil, depresivan karakterni stil, narcistični karakterni stil, paranoidni karakterni stil, shizoidni karakterni stil, borderline karakterni stil.Pozivamo Vas na zajedničko vikend iskustvo sa ciljem razumjevanja karakternih stilova te psihoterapijskog rada sa ljudima sa specifičnim karakternim stilovima.

O voditelju:

mr.sc.Velimir Dugandžić, prof. socijalni pedagog je certificirani gestalt psihoterapeut i supervizor i trener sa međunarodnim iskustvom.

Predsjednik je Društva gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske DGIPH (od 2010)  i punopravni član  Hrvatskog udruženja za superviziju i organizacijski razvoj HDSOR. Punopravni je član Europske asocijacije za gestalt psihoterapiju EAGT i Europske  asocijacije za psihoterapiju EAP .

Ima dvadesetogodišnje iskustvo savjetodavnog, preventivnog i supervizijskog  rada i 15 godišnje iskustvo psihoterapijskog, supervizijskog i organizacijskog konzultacijskog radau RH i inozemstvu u sklopu tvrtke Dugan d.o.o. za poticanje osobnih, obiteljskih i organizacijskih potencijala u Varaždinu. Radio je kao supervizor, coach i konzultant za Ujedinjene narode u Hrvatskoj i inozemstvu za organizacije UNICEF i UN WOMAN. Vanjski je trener i suradnik Gestalt instituta Aspekti  iz Skopja Makedonije (od 2010).

Poslijediplomsko obrazovanje iz Gestal psihoterapije završio je po programu Njemačkog instituta za Gestalt terapiju IGW Wurzburg (2004-2008), te se dodatno educirao iz Relacijskog pristupa u Gestalt psihoterapiji u SAD-u na jednom od najačih svjetskih gestalt instituta  Pacific Gestalt Institute u Los Angelesu gdje je učio od Gary Yontefa PhD., Lynne Jacobs PhD. i Rich Hychnera PhD. (2014, 2015, 2016 i 2017). Educiran je  iz područja relacione gestalt psihoterapije, sistemske psihoterapije, hipnoterapije,  relacione  tjelesne psihoterapije, kliničke ekspresivne Art terapije  i Sistemskog Gestalt Coachinga.

Polaznik je doktorskog studija iz područja Socijalnog rada te je u procesu pisanja i istraživanja doktorske dizertacije na temu “Relacijska paradigma u superviziji psiho socijalnog rada”. Kontinuirano je u procesu dodatne edukacije i  psihoterapijske supervizije svog rada (individualne i grupne) sa ciljem kvalitetnog rada sa klijentima.