Supervizija je profesionalna intervencija koja je neophodna u profesionalnom razvoju onih koji neposredno rade s ljudima i jedan od ključnih načina osiguravanja razvoja organizacija i pružanja kvalitete usluga u području pomagačkih profesija. Kao što znate supervizija je proces koji značajno utječe na osobni i profesionalni razvoj stručnjaka i visoko je povezana sa zadovoljstvom u obavljanju pomagačkih zanimanja. Počinju prijave za sudjelovanje u grupnoj superviziji svih zainteresiranih stručnjaka – stručnih djelatnika OŠ, SŠ (psihologa, socijalnih pedagoga, pedagoga, defektologa), stručnih djelatnika CZSS (socijalnih radnika, psihologa, socijalnih pedagoga), psihologa u Domovima zdravlja i stručnih djelatnika OCVŽ.

Cijena supervizije iznosi 200,00 kn po stručnom djelatniku, za 3 sata supervizije (180 minuta). Grupu bi činilo 6 stručnih djelatnika i supervizor, a formirati će se prema području djelovanja stručnjaka (primjer: stručni djelatnici škola u jednoj grupi, a stručni djelatnici CZSS u drugoj grupi, itd.). Dinamika odvijanja supervizija biti će jednom mjesečno u periodu trajanja školske godine tj. do kraja lipnja. Superviziju će voditi mr.sc.Velimir Dugandžić, prof., Certificirani Gestalt i sistemski psihoterapeut i supervizor u psihosocijalnom radu. Pozivamo Vas da se prijavite za sudjelovanje u superviziji. Prijave se primaju do 1. studenog 2009. godine slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u superviziji na e-mail duganv@gmail.com, a za dodatne informacije možete se obratiti na broj 091/111 4112.

Supervizijski susreti odvijali bi se u prostoru Dugan d.o.o. u Varaždinu. Osim grupne supervizije pružamo uslugu individualne supervizije zainteresiranim stručnjacima. Cijena individualne supervizije iznosi 200,00kn/60 minuta.