Obavještavamo Vas da je tvrtka Dugan d.o.o. u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Varaždin nastavlja niz mjesečnih besplatnih predavanja vezanih uz područje mentalnog zdravlja, odnosa, poboljšanja kvalitete života, iniciranja promjena u privatnom, obiteljskom i poslovnom okruženju.

Cilj ciklusa predavanja je senzibilizirati širu društvenu kao i stručnu javnost na području Varaždina i Varaždinske županije za teme koje se odnose na poboljšanje kvalitete života pojedinca i šire društvene javnosti kroz predavanja pouzdanih i priznatih stručnjaka.
Treće u nizu predavanja održati će se 27.4.2010. u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Varaždinu (Halerova aleja 1/II, Varaždin) sa početkom u 18:00 sati.
Ulaz je besplatan za sve zainteresirane, a tema drugog predavanja vezana je uz tjelesnu psihoterapiju i ulogu tjelesnih potencijala u rastu i razvoju ljudskog bića. Tjelesna psihoterapija postoji već više od stotinjak godina a naročito aktualna postaje unatrag zadnjih 10 godina paralelno sa novim znanstvenim otkrićima iz područja neuroznanosti i dokaza da je cijelokupni oporavak od traumatskih iskustva moguć jedino uz holistički pristup u psihoterapiji kakav je zastupljen u raznim pravcima tjelesne psihoterapije. Tjelesna psihoterapija naglašava jedinstvo psihe i tijela kroz činjenicu da je psiha tijelo i da je tijelo psiha tj. Da je tjelo nesvejsni dio autentičnog bića svakog čovjeka. Mi kroz tijelo komuniciramo sebe kreirajući istovremeno svoj unutarnji psihološko emocionalni i duhovni karakter. Mi kao tijelo govorimo o našim iskustvima i obrsacima življenja a samim time i u slučaju emocionalnih ozljeda o mišićnom oklopljavanju. Tjelesna psihoterapija ili body psychotherapy je vrlo ozbiljno zastupljen psihoterapijski pravac u Engleskoj i, ostalim na području psihoterapijske kulture razvijenim zemljama Europoske unije kao i u SAD-u. U  Hrvatskoj je Tjelesna psihoterapija u početnoj fazi kad je u pitanju broj ljudi koji prakticira u svom psihoterapijskom radu ovakav oblik promišljanja i poimanja terapijskih procesa.

Predavanje će održati mr.sc.Velimir Dugandžić, prof. psihoterapeut u privatnoj praksi u sklopu Dugan d.o.o. za poticanje osobnih, obiteljskih i organizacijskih potencijala u Varaždinu. Velimir Dugandžić je certificirani Gestalt psihoterapeut sa europskim certifikatom iz Gestalt psihoterapije koji dodjeljuje Europska krovna organizacija za Gestalt psihoterapiju i u procesu je za dobivanje Europskog certifikata iz psihoterapije koji dodjeljuje Europska krovna organizacija za psihoterapiju. Posljednje četri godine uključen je u edukaciju iz Relacione tjelesne psihoterapije, a educiran je i iz sistemske psihoterapije, hipnoterapije i NLP-Time line terapije. Iza sebe ima preko 12 godina iskustva u radu sa djecom, mladima, odraslima i obiteljima a posljednje tri godine radi kao psihoterapeut u privatnoj praksi u Varaždinu. Član je EAGT (Europskog udruženje za gestalt terapiju). Sudjelovao je u osnivanju udruge “Igra” u Zagrebu i bio je inicijator humanitarne kampanje „Q clubbing za Q sutra“ te voditelj, koordinator i supervizor u sklopu Programa prevencije poremećaja u ponašanju pod nazivom MPPI- modifikacija ponašanja putem Igre“ koji se provodi posljednjih 14 godina u Gradu Zagrebu.

PLAKAT predavanje travanj 2010