Četvrto u nizu predavanja održati će se 18.5.2010. u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Varaždinu (Halerova aleja 1/II, Varaždin) sa početkom u 19:00 sati.

Ulaz je besplatan za sve zainteresirane, a tema predavanja vezana je uz životne scenarije ili teoriju životnih skriptova koja proizlazi iz komunikacijske – psihološko terapijske teorije transakcijske analize koji je utemeljio Eric Berne. Transakcijska analiza postoji već više od 40 godina, a nastala je početkom 60- tih godina prošlog stoljeća u SAD-u. Teorijom životnih scenarija znatno doprinosi razumijevanju nesvijesnih obrasaca i vjerovanja koja možemo usvojiti nesvjesnim putem u mladosti, a koja imaju ogromnu snagu na način na koji u sadašnjostii kreiramo svoju stvarnost i vodimo svoje živote – dakle na naš životni scenarij, kao i na „životne scenarije“ drugih ljudi sa kojima smo okruženi. Predavanje će održati Nebojša Buđanovac, socijalni pedagog te certificirani supervizor i psihoterapeut sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom u radu sa djecom mladima i odraslima, te naročito na području prevencije i savjetovanja u slučajevima spiritualnih kriza.Nebojša Buđanovac živi i radi u Varaždinu u privatnoj praksi kao psihoterapeut. Radi i kao supervizor na raznim vanjskim projektima u Zagrebu. Jedan je od autora priručnika za prevenciju PUP-a „Modifikacija ponašanja putem igre“ i jedan od osivača Udruge Igra iz Zagreba i Udruge „Anđeli čuvari“ iz Varaždina.