Klinička expresivna art terapija

Što je  Clinical Expressive Arts Therapy?

Za razliku od uobičajene psihoterapije u kojoj se dijalog odvija između klijenta i terapeuta, u Kliničkoj Ekspresivnoj Art Terapiji dijalog ima „strukturu trokuta“:klijent/kreator, terapeut/opserver i umjetnički proizvod/Artistic Product. Upravo taj „Treći“ objekt (art work) otvara nove opcije za ostvarivanje promijene, iscjeljenja i olakšanja.

Kome može koristiti Clinical Expressive Arts Therapy?

Umjetnost i umjetničko izražavanje u terapiji se može koristiti sa svim populacijama: vrlo je korisna i pomaže u radu sa djecom (čak i sa težim poremećajima), adolescenti također profitiraju i imaju korist kada rade sa umjetničkim izražavanjem u terapiji jer ne zahtjeva nužno verbalnu uključenost.Umjetnost u terapiji čini fantastičnu sublimaciju za sve vrste trauma i kriza.