Relacijska Gestalt Psihoterapija

U suvremenom društvu koje je okarakterizirano slabljenjem postojećih društvenih vrijednosti i modifikacijom načina na koji planiramo i organiziramo svakodnevne živote  suočavamo se često sa  sve više zahtjeva koji proizlaze iz stalnih promjena u životu. Promjene se odnose  na način na koji živimo i održavamo odnose sa članovima obitelji, djecom, partnerima, rodbinom, prijateljima, na načine na koji se uspješno nosimo sa stresom, postižemo ciljeve i imamo vlastiti život “pod kontrolom”. U procesu često dolazi do zastoja i ako ne nađemo načine da ih riješimo, dolazi do naizgled nepremostivih unutarnjih i vanjskih situacija. Vlastiti potencijali u takvim situacijama bivaju zakočeni u obliku unutarnjeg iskustva nekompetentnosti za nošenje s onim što nam predstavlja poteškoću i problem. To su situacije koje se mogu okarakterizirati kao situacije krize, koje mogu, i ne trebaju prerasti u ozbiljnije psihosomatske zastoje i probleme.
I to su situacije kada nam je potrebna  psihoterapijska pomoć i podrška.

Dobro je potražiti podršku i pomoć kada:


Osjećamo nezadovoljstvo sa zadovoljavanjem psiholoških potreba za zabavom, slobodom, moći i ljubavi
Kada se osjećamo depresivno i anksiozno
Imamo problema s nesanicom i strahovima
Ne uspijevamo izraziti i primiti pohvalu, izraziti mišljenje i osjećaje  na nama zadovoljavajući način
Osjećamo strah u odnosu sa ljudima i imamo poteškoće u održavanju odnosa
Osjećamo manjak potencijala za rješavanje osobnih problema
Imamo stalnih problema u komunikaciji i  razumijevanju s partnerom i djecom
Imamo problema sa “kontrolom” osjećaja
Imamo poteškoća s tugovanjem  i suočavanjem s gubitkom nakon smrti, rastave brak
Imamo poteškoća nakon traumatskih iskustava
Imamo poteškoća s osobnim granicama i postavljanjem prioriteta
Imamo poteškoća za napadajima tjeskobe i panike
Imamo poteškoća u završavanju započetog – primjerice fakulteta ili PDS-a
Imamo poteškoča sa nošenjem sa stresom i kontinuiranom samokritikom
Imamo poteškoća sa paničnim napadajima i opsesivno kompulzivnim iskustvima
Osjećamo tjeskobu i sram u odnosima sa drugim ljudima
Ili u slučaju drugih psihosomatskih problema…


Kako?
Kontaktirajte nas na  broj telefona 091 111 4112 i dogovorite prvi susret.
Ili nas kontaktirate na duganv@gmail.com

Nakon prvog susreta, ukoliko za  psihoterapiju postoji potreba, sa psihoterapeutom dogovarate ciljeve koje želite ostvariti u procesu rada i odgovornosti za njihovo ispunjavanje.Kada je u pitanju psihoterapijski rad ne postoje  ”čuda” i rješavanje problema pomoću unaprijed propisanih recepata ili “čarobnih štapića” već postoji mogućnost promjene i poboljšanja kroz psihoterapijski rad i proces. I važno je da toga budete svjesni kada se odlučite na psihoterapijski rad.

Radimo i on line  psihoterapiju  putem  sigurnog i jednostavnog sustava  - Doxy.me ili zoom

U okviru Dugan d.o.o. radi psihoterapeut mr.sc.Velimir Dugandžić, prof., certificirani gestalt psihoterapeut i supervizor te licencirani supervizor u psihosocijalnom radu, trener sa međunarodnim iskustvom s Europskim  certifikatom iz psihoterapije(EAP).

Velimir Dugandžić radi kao relacijski  psihoterapeut  gestalt psihoterapijskog usmjerenja.
Bivši je predsjednik je Društva gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske DGIPH (2011-2018)  i punopravni član  Hrvatskog udruženja za superviziju i organizacijski razvoj HDSOR.  Punopravni je član Europske asocijacije za gestalt psihoterapiju EAGT i Europske krovne asocijacije za psihoterapiju EAP te suvlasnik i jedan od osnivača prvog Hrvatskog Instituta za Gestalt psihoterapiju – Centra IGW Zagreb – Gestalt centra Zagreb gdje radi kao voditelj edukacija, trener i supervizor. Radio je kao ravnatelj državne institucije socijalne skrbi – Doma za osobe sa mentalnim oštečenjim (2009-2017) te kao predstojnik SOS zajednice mladih u okviru nevladinog sektora sustava socijalne skrbi za mlade bez odgovarajuće obiteljske skrbi –  SOS Dječjeg sela Hrvatska (2005-2008).

Radio je kao supervizor, coach i konzultanta za Ujedinjene narode u Hrvatskoj i inozemstvu za organizacije UNICEF i UN WOMAN. Vanjski je trener i suradnik Gestalt instituta Aspekti  iz Skopja Makedonije (od 2010).

Poslijediplomsko obrazovanje iz Gestal psihoterapije završio je po programu Njemačkog instituta za Gestalt terapiju IGW Wurzburg (2004-2008), te se dodatno educirao iz Relacijskog pristupa u Gestalt psihoterapiji u SAD-u na jednom od najačih svjetskih gestalt instituta  Pacific Gestalt Institute u Los Angelesu gdje je učio od Gary Yontefa PhD., Lynne Jacobs PhD. i Rich Hychnera PhD.(2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019). Polaznik je doktorskog studija iz područja Socijalnog rada te je u procesu pisanja i istraživanja doktorske dizertacije na temu “Relacijska paradigma  u superviziji psiho socijalnog rada”.

Educiran je  iz područja integrativne, relacione gestalt psihoterapije, sistemske psihoterapije, hipnoterapije, integrativne relacione  tjelesne psihoterapije, kliničke ekspresivne Art terapije , Sistemskog Gestalt Coachinga i relacijskog Gestalt pristupa u radu sa parovima.

Kontinuirano je u procesu dodatne edukacije i  psihoterapijske supervizije svog rada (individualne i grupne) sa ciljem kvalitetnog rada sa klijentima.

Ovdje možete preuzeti:INICIJALNI-LIST-ZA-PSIHOTERAPIJU-za-klijente-2018 i pravila  psihoterapijskog rada kojeg je potrebno popuniti nakon dogovora o početku rada te ga poslati na mail duganv@gmail.com , a pravila pročitati i ukoliko ima nejasnoća prodiskutirati na prvom susretu – dogovorenom terminu psihoterapije.

Mr. sc. Velimir Dugandžić, prof., ECP, ECGT

EAGT – Certificirani gestalt psihoterapeut i akreditirani supervizor

ECP – Europski certifikat iz psihoterapije

HDSOR – Licencirani supervizor