Jedna od poznatijih rečenica i izreka vezanih uz značenje i svrhu sanjanja je Freudova rečenica „Snovi su kraljevski put prema nesvjesnom“. Obzirom da je zajednička karakteristika gotovo svih psihoterapijskih pristupa da je svijesnost zdrava, ljekovita i vrlo dobrodošla, želim se pozabaviti pristupom interpretaciji snova na način koji naglašava integraciju i svijesnost onog što san i pojedini elementi sna znače za određenu osobu.
Za razliku od Freuda, osnivač i utemeljitelj Gestalt psihoterapije dr. Fritz Perls je ustvrdio da su „Snovi kraljevski put prema integraciji“. Prema toj teoriji svaki element u snu zapravo predstavlja aspekte našeg self-a ( sebstva ) koje smo odbacili, proicirali i nismo ih svijesni. Važno je istaknuti da, za razliku od nekih drugih pristupa interpretaciji snova, u gestalt pristupu psihoterapeut ne interpretira sadržaj, elemente i smisao sna već vodi klijenta kroz proces ponovnog oživljavanja vlastitog sna. Na taj se način klijent ili osoba koja je snivala određeni san pokušava iskustveno poistovjetiti sa svakim elementom u snu. To znači da osoba ponovno iz vlastite perspektive pokušava sagledati svaki element sna te pokušava osjetiti, vidjeti, doživjeti i biti svijestan pozicije tog elementa/objekta ili subjekta u snu. U gestaltu se takav naćin rada zove identificiranje s elementima sna, na način da osoba sada i ovdje osjeti kako je npr. biti auto u snu (..„Ja sam auto, ljubičaste sam boje, vozim i vidim“…). Radi se dakle o vrlo fenomenološkom pristupu radu sa snovima i o osvještavanju dijelova i cjeline sna te o pokušaju integracije dijelova sna u svjesnom budnom stanju. Nakon što se na taj način iskustveno doživi i oživi svaki pojedini element sna moguće je i povezivanje doživljenog u snu s vlastitim životom te smislom i značenjem za vlastiti život.
Ovaj vrlo intenzivan ali i vrlo zanimljiv način rada na interpretaciji snova karakterističan je za humanističke pristupe u psihoterapijskom radu. Svjesnost pojedinaca je naime, od strane određenih vladajućih struktura, već od davnina doživljavana kao opasnost i to vrlo nepoželjna opasnost. Jer „ svjesni“ pojedinci postaju svjesni vlastite odgovornosti za vlastiti život te postaju svjesni mogućnosti biranja alternativa u vođenju vlastitog života. Gdje god postoji tendencija ili skrivena namjera manipuliranja s pojedincima, kolektivima ili društvom u cjelini, u okviru pojedine države ili nacionalne i kulturne zajednice, svjesnost je vrlo nepoželjna.
Perls je također tvrdio da se procesnim i postepenim osvještavanjem snova na ovaj način dolazi do uvida u hijerarhiju „nezavršenih poslova“ pojedinaca. Kao što sam već ranije pisao nezavršeni poslovi su iskustva u kojima nismo uspijeli na adekvatan način ispuniti i realizirati potrebu koju smo željeli ostvariti a važna su nam jer su imala egzistencijalnu snagu za naš osjećaj cijeline i kompletnosti. Dakle, postajući svjesni hijerarhije svojih nezavršenih poslova, dobivamo i jasniju sliku o zanemarenim potrebama i ranjenim dijelovima vlastitog sebstva (selfa).