Supervizija

Supervizija psihoterapijskog i  psihosocijalnog rada

Supervizija kao metoda usvajanja profesionalnih znanja počela se razvijati u Sjedinjenim Američkim Državama u području socijalnog rada i to krajem 19. st. U Evropu je supervizija „ušla“ 50-tih godina 20 st. kao dio Marshallovog plana pomoći nakon II svjetskog rata (prema Van Kessel, Ajduković i Cajvert, 2001). Danas je supervizija profesionalna intervencija koja je neophodna u profesionalnom razvoju onih koji neposredno rade s ljudima i jedan od ključnih načina osiguravanja razvoja organizacija i pružanja kvalitete usluga u području pomagačkih profesija («pomagači»-stručnjaci humanističkih usmjerenja koji se bave neposrednim radom s ljudima). Definirati superviziju danas znači naći se pred mnoštvom različitih pristupa raznih autora u relativno bogatoj svjetskoj literaturi. Definicija koju nude dva vrlo cijenjena autora Hawkins & Shohet glasi (1989.), prema Ajduković, (1997.), da je “Supervizija osnovni način dobivanja podrške stručnjaku koji ima poteškoća u radu, i način dijeljenja odgovornosti koja proizlazi iz rada s klijentima. Supervizija je proces koji značajno utječe na osobni i profesionalni razvoj stručnjaka i visoko je povezana sa zadovoljstvom u obavljanju pomagačkih zanimanja.”.Temeljem pojmovnog određenja supervizije i istraživanja na području supervizije proizlazi da je supervizija preduvjet djelotvornosti i kvalitete rada s drugim ljudima, proces koji značajno utječe na osobni i profesionalni razvoj stručnjaka i visoko je povezana sa zadovoljstvom u obavljanju pomagačkih zanimanja.

Psihoterapijska supervizija

U okviru bavljenja djelatnošću psihoterapije psihoterapeuti se neminovno susreću sa dilemama osobnog i profesionalnog karaktera. Supervizija psihoterapijskog rada je važna i  neophodna podrška za kvalitetno obavljanje psihoterapijskog rada.Psihoterapijska  supervizija je temelj osiguranja kvalitetnog rada i procesa konstantnog učenja psihoterapeuta. Radimo superviziju sa edukantima u procesu edukacije za psihoterapeute i sa certificiranim psihoterapeutima koju žele na ovaj način osiguravati kvalitetan rad sa svojim klijentima jer smo svjesni da je  psihoterapijska supervizija temelj za održavanje kvalitetnog rada sa klijentima i podrška osiguravanju profesionalnosti u radu psihoterapeuta.

U okviru Dugan d.o.o. postoji mogućnost kreiranja supervizijskih usluga prema Vašim potrebama.

Postoji mogućnost on-line  supervizije putem putem  sigurnog i jednostavnog sustava  - Doxy.me ili zoom.