Cjenik usluga

Individualna psihoterapija – 60 minuta
375,00 kn / 49,77 €

Partnerska psihoterapija – 90 minuta
600,00 kn / 79,63 €

Obiteljska psihoterapija – 90 minuta
600,00 kn / 79,63 €

Individualna supervizija – 60 minuta
375,00 kn / 49,77 €

Grupna supervizija – 180 minuta
300,00 kn / 39,81 € – po članu

Individualni Coaching – 90 minuta
600,00 kn / 79,63 €

Cjenik je važeći od  1.9.2022.