Cjenik usluga

Individualna psihoterapija – 60 minuta
50,00 € / 376,72 kn

Partnerska psihoterapija – 90 minuta
80,00 € / 602,76 kn

Obiteljska psihoterapija – 90 minuta
80,00 € / 602,76 kn

Individualna supervizija – 60 minuta
50,00 € / 376,72 kn

Grupna supervizija – 180 minuta
40,00 € / 301,38 kn /- po članu

Individualni Coaching – 90 minuta
80,00 € / 602,76 kn /

Cjenik je važeći od  1.1.2023.