Coaching

Coaching

Različiti autori na različite načine, iz različitih pozicija i kutova gledanja pokušavaju i kreiraju definicije koje opisuju što je to Coaching. Definicija koja razumljivo pojašnjava dimenzije koje obuhvaća i zahvaća coaching te kontekst je slijedeća definicija koju predlaže gestalt coach Peter Bluckert “Coaching je facilitiranje i razvoj sa ciljem unapređenja izvedbe i poboljšanja uspješnog djelovanja, postizanja ciljeva i osobnog zadovoljstva. On uključuje rast i promjenu u perspektivi, stavu ili ponašanju (Peter Bluckert, 2006)“. Danas se često spominju različite vrste Coachinga već ovisno o tipu krovne organizacije koja želi definirati podjelu pa se tako jednostavnije može na coaching u odnosu na podjelu gledati kroz tri vrste coachinga (Peter Bluckert, 2006, prema CIPD – 2004 godine):

Business coaching – odnosi se na bilo koju coaching aktivnost koja se odvija u organizacijskom okruženju. Može uključivati sve od razvoja rukovoditeljstva do razvoja vještina, a može imati fokus i na strateško biznis planiranje, ili fokus na izvršni aspekt organizacijske kulture.

Executive coaching – je pojam koji se interpretira na različite načine od pogleda i definicije koja govori da je to personaliziran način učenja i razvojnog procesa dizajniran kako bi unaprijedio izvedbu onog koji je odgovoran za izvšenje određenih zadataka (executives).Dok neki naglašavaju da je u tom obliku coachinga naglasak na ponašanju i aspektu promjene ponašanja.

Life coaching – je aktivnost koja se provodi sa ciljem davanja podrške ljudima koji žele napraviti određenu vrstu značajne promjene u svom životu. Počinje sa definiranjem i pitanjem vezano uz ono što klijenti žele od svog života i dali ga žive najbolje što mogu. Uključuje razjašnjavanje i potvrđivanje osobnih vrijednosti, postavljanje smjera, vizije i rastezljivih ciljeva kako bi se ostvarilo veće osobno zadovoljstvo i punoća života.

Što je bit coachinga? Ono što razlikuje coaching od ostalih formi usmjerenih na rast i razvoj te usvajanje novih znanja i vještina može se definirati kroz slijedećih 7 točaka (Peter Bluckert, 2006):

1. Od davanja odgovora prema traženju odgovora tj. „Od govorenja prema postavljanju pitanja“

2. Izvedba i potencijali

3. Svijesnost i odgovornost

4. Izgradnja samouvjerenja – oslanjanje na vlastite snage

5. Business fokus

6. Sistemska perspektiva

7. Coaching kao način promišljanja

U sklopu Dugan d.o.o. nudimo mogućnost gestalt coachinga koje je vezano uz organizacijski bussines i executive coaching   prema Vašim specifičnim potrebama i mogućnostima.