Partnerska psihoterapija – gestalt model

Gestalt terapijski pristup radu sa parovima

Svaki pojedinac unutar sustava para pod utjecajem je mnoštva utjecaja koji utječu na njegovu ili njezinu perspektivu i način na koji on ili ona razmišlja, osjeća, ponaša se i shvaća svijet. To uključuje povijest osobe, odgoj, obrazovanje, spol, rasu, status djeteta unutar obiteljske zajednice i status obitelji unutar zajednice – da spomenemo samo neke (Schulz, 2018)
Po definiciji, sustav parova sastoji se od dvoje ljudi, koji oboje unose složenost svojih osobnosti u njihovu posebnu situaciju. Ovi jedinstveni i složeni svjetovi značenja utječu na odnos između ovo dvoje ljudi. Par kao jedinica, naravno, također je ugrađen u svoju posebnu pozadinu. Aspekti toga uključuju svaku od njihovih proširenih obitelji, njihov zajednički krug prijatelja i tradiciju njihove zajednice (Lee, 1994., str. 269; prema Schulz, 2018).Kako par započinje terapiju oba člana ulaze u još jedan odnos – onaj sa svojim terapeutom.
U terapiji sa parovima se uzma u obzir činjenica da postoji mnogo preklapanja u načinima na koje ljudska bića percipiraju svijet, ali da svaki pojedinac ima jedinstvenu perspektivu i pridaje daje značenje situaciji, problemima i događajima na vrlo osoban i jasan način što I je jedan od razloga da partneri često pridaju vrlo različita značenja određenim situacijama i raspravljaju o uzrocima i posljedicama vlastitog i partnerovog ponašanja. Razlike u način u na koji svaki partner doživljava događaje u svom svijetu i tumači ponašanje drugoga u svjetlu vlastitog stvaranja značenja, jedan je od najčešćih problema s kojima se parovi bore (Schulz, 2018).

Terapijska seansa traje 90 minuta i dinamika odvijanja terapijskih sureta je svakih 14 dana.

Cjenik usluga