Edukacije, seminari, treninzi, predavanja

Otvoreni smo za mogućnost suradnje kroz pružanje usluga  tematskih seminara/treninga koje također možemo organizirati na teme kao što su:

 • komunikacija i komunikacijske vještine,
 • nenasilno rješavanje konflikata i razvoj empatije,
 • rad sa iskustvima srama i krivnje
 • korištenje kreativnih medija u radu sa klijentima
 • sistemsko i linearno razmišljanje razlike i prednosti,
 • relacijska paradigma u radu sa ljudima
 • kako raditi sa osobama specifičnih karakternih stilova,
 • grupni rad i grupno savjetovanje,
 • partnersko savjetovanje,
 • projektivne tehnike u radu sa djecom mladima i odraslima,
 • projektivne i kreativne tehnike u savjetovanju i psihoterapiji,
 • stress menagement iz perspektive gestalt terapije itd.

Svi oblici rada prilagođeni su vašim potrebama i biti će kreirani na osnovi specifičnosti koje Vas karakteriziraju.