Supervizija

Supervizija psihoterapijskog i  psihosocijalnog rada

Supervizija kao metoda usvajanja profesionalnih znanja počela se razvijati u Sjedinjenim Američkim Državama u području socijalnog rada i to krajem 19. st. U Evropu je supervizija „ušla“ 50-tih godina 20 st. kao dio Marshallovog plana pomoći nakon II svjetskog rata (prema Van Kessel, Ajduković i Cajvert, 2001). Danas je supervizija profesionalna intervencija koja je neophodna u profesionalnom razvoju onih koji neposredno rade s ljudima i jedan od ključnih načina osiguravanja razvoja organizacija i pružanja kvalitete usluga u području pomagačkih profesija («pomagači»-stručnjaci humanističkih usmjerenja koji se bave neposrednim radom s ljudima). Definirati superviziju danas znači naći se pred mnoštvom različitih pristupa raznih autora u relativno bogatoj svjetskoj literaturi. Definicija koju nude dva vrlo cijenjena autora Hawkins & Shohet glasi (1989.), prema Ajduković, (1997.), da je “Supervizija osnovni način dobivanja podrške stručnjaku koji ima poteškoća u radu, i način dijeljenja odgovornosti koja proizlazi iz rada s klijentima. Supervizija je proces koji značajno utječe na osobni i profesionalni razvoj stručnjaka i visoko je povezana sa zadovoljstvom u obavljanju pomagačkih zanimanja.”.Temeljem pojmovnog određenja supervizije i istraživanja na području supervizije proizlazi da je supervizija preduvjet djelotvornosti i kvalitete rada s drugim ljudima, proces koji značajno utječe na osobni i profesionalni razvoj stručnjaka i visoko je povezana sa zadovoljstvom u obavljanju pomagačkih zanimanja.

Psihoterapijska supervizija

U okviru bavljenja djelatnošću psihoterapije psihoterapeuti se neminovno susreću sa dilemama osobnog i profesionalnog karaktera. Supervizija psihoterapijskog rada je važna i  neophodna podrška za kvalitetno obavljanje psihoterapijskog rada. Psihoterapijska  supervizija je temelj osiguranja kvalitetnog rada i procesa konstantnog učenja psihoterapeuta. Radimo superviziju sa edukantima u procesu edukacije za psihoterapeute i sa certificiranim psihoterapeutima koju žele na ovaj način osiguravati kvalitetan rad sa svojim klijentima jer smo svjesni da je  psihoterapijska supervizija temelj za održavanje kvalitetnog rada sa klijentima i podrška osiguravanju profesionalnosti u radu psihoterapeuta.

U okviru Dugan d.o.o. postoji mogućnost kreiranja supervizijskih usluga prema Vašim potrebama temeljeno na dosadašnjem 20 godišnjem iskustvu vođenja supervizija.

Postoji mogućnost i on-line  supervizije putem sigurnog i jednostavnog sustava  – Doxy.me ili zoom.

 

Dosadašnje iskustvo vođenja supervizije:

  • Udruga Igra Zagreb i CZSS Zagreb/Pešćenica – supervizija supervizora inidividualnih i grupnih voditelja u okviru programa MPPI- Modifikacija ponašanja putem igre i programa “Dobar Bolji Najbolji” – 2006-2008
  • UNICEF Hrvatska u okviru projekta Telefončić (2011-2013) – grupna supervizija savjetnika
  • UN WOMAN BiH – individualna supervizija zaposlenicima UNWOMAN 2017-2018
  • Dom za starije osobe Varaždin – grupna supervizija stručnih radnika ustanove 2013-2014
  • Udruga Igra Zagreb – grupna supervizija psihoterapijskog rada volontera edukanata/psihoterapeuta -2021-2023.
  • CZPUZ Lipik i Grad Novska “Dom izvan doma” – grupna supervizija psihosocijalnih stručnjaka 2021-2022.
  • MDM – Medecins du Monde u sklopu programa !Faza III: Testiranje jamstva za svako dijete u Međimurskoj županija!: Jednake mogućnosti za razvoj svakog djeteta – Program podrške ranom razvoju i ranoj intervenciji u zajednici za obitelji i djecu (0-7 godina) s teškoćama u razvoju, razvojnim odstupanjima i razvojnim rizicima mjesečna grupna supervizija – 2021-2022.
  • Centar za razvoj osobnih kompetencija i zaštitu ljudskih prava – Zagreb – mjesečna grupna psihoterapijska supervizija – 2022 – 2023.
  • Centar IGW Zagreb – supervizija polaznika edukacije iz Gestalt terapije – supervizije u velikim i malim grupama i individualne supervizije edukanata – od 2014 godine.